Priser
Alla angivna priser inkluderar moms.

Reklamation
Du har rätt att reklamera en vara, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Om det skulle visa sig att en vara är skadad eller att vi har gjort fel vid tillverkningen bör du kontakta oss direkt på info@husskylten.se så skickar vi en ny vara.

Betalning

Förskottsbetalning
Du kan förskottsbetala via Bankgiro, uppgift om kontonummer får du i orderbekräftelsen.